Återgå till huvudsidan

Privat Policy

Vi respekterar din integritet och tar skyddet för din personliga information på allvar. Därför är det viktigt för oss att du förstår hur vi samlar in och behandlar din personliga information.

Vi kan få din personliga information genom följande åtgärder:
  • ✔ Telefon kontakt
  • ✔ Via vårt kontaktformulär på sidan.
  • ✔ Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Vi kontaktar dig endast på de grundval av de önskemål du har fyllt i genom en av de ovannämnda alternativen.

1. Data ansvarig

Även om skogsbrand låter som en potentiell stor fara är det faktiskt den minsta risken för dig och mig som kund.

Gill på framtidens pengar
Mobil: 761396090
E-Mail : framtidenspengar@betterglobesparande.se

2. Vilka uppgifter har vi om dig och vad används de för?

Om du har fyllt i och skickat vårt kontaktformulär på sidan betyder det att vi har ditt namn, telefonnummer, din e-postadress och vad du har skrivit i meddelandefältet i vår databas.

Om du är registrerad för vårt nyhetsbrev på sidan betyder det att vi har ditt namn och ditt e-mail i vår databas.

Vi lagrar aldrig information som enligt lag omfattas av människors rent privata frågor som ras, etnicitet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, liksom information om fackliga frågor och information om hälsa och sexuella förhållanden etc.

Vi kanske har lagrat information som har karaktären av identifieringsinformation som. namnadress mm. Vi kan också ha lagrat information av ekonomisk eller statistisk karaktär som är relevant för vår dialog eller annan liknande, icke-känslig information.

3. Vad använder vi din data för?

Dina uppgifter används endast för att tillhandahålla den tjänst du begärt, till exempel. i form av nyhetsbrev, samt att kunna erbjuda dig bästa möjliga service.

Nyhetsbrev

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev får du vanligtvis 1-2 e-postmeddelanden per månad.

4. Överföring av personuppgifter

Vi ger aldrig din information till tredje part utan att du först har gett ditt samtycke skriftligen!

5. Spara dina personuppgifter

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i punkt 3 ovan och / eller enligt vad som krävs enligt gällande lag.

6. Dina rättigheter

Så länge vi behandlar din information har du följande rättigheter:
✔ Du har rätt att när som helst informeras om vilken information vi har lagrat om dig.
✔ Du har rätt att när som helst rättställa eller radera felaktig information.
✔ Du har rätt att när som helst radera alla dina data från vårt system.

Vi kommer givetvis alltid att leva upp till dina rättigheter och följa dina önskemål.

7. Avbokning från vår service

Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev mm. eller ändra din information längst ner i alla våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss antingen via e-post eller via. telefon.

8. Klagomål

Du kan klaga på Dataskydd om vår behandling av din information om du tror att behandlingen är i strid med databeskrivningsförordningen.Återgå till huvudsidan