Sveriges kanske bästa besparing!

Fördelarna med att spara i ett projekt som Better GlobeAlla investeringar har fördelar och nackdelar och risker som man bör bekanta sig med om man överväger att placera några av sina pengar i ett projekt. En korrekt due diligence innebär att du inte kastar dig in i något med en bindel för ögon så att säga.

Personligen tror jag att Better Globe är en av de absolut bästa projekten jag har hittat och idag är det mitt absoluta favoritprojekt. Därför kommer jag på den här sidan att försöka ge dig en uppfattning om varför jag tycker att Better Globe är så bra.

Jag rekommenderar också dig att du läser sidan om risk genom att investera i ett projekt som Better Globe, så du är också medveten om den delen innan du bestämmer om Better Globe kan vara något för dig.

Klicka här för att gå till sidan om risk för att spara i Better Globe

Vi har också informationskvällar i hela landet där du kan komma gratis och utan förpliktelse och få en fullständig genomgång av hela projekt och vad det här kan betyda för dig som kund att vara en del av Better Globe.

Nu, låt oss börja titta på några av de viktigaste
fördelarna med ett projekt som Better Globe!
Fördelar med att spara i Better Globe

Dina träd påverkas inte av oron på de finansiella marknaden!


De traditionella investeringsportföljer som tillgångar, indexfonder, valuta, olja etc. påverkas ofta av den finansiella oro mm

En av de stora fördelarna med att placera dina pengar i tropisk skog är att dina besparingar inte påverkas av oron på finansmarknaden!

Träden är lika glada om det finns en finanskris, om bankerna höjer räntan eller om det finns andra orsaker som kan påverka de finansiella marknaderna och därigenom ge potentiella stora oroligheter.

Så länge skogsbruket vårdar om våra träd växer de i värde varje dag.

Den biologiska tillväxten ger en förutsägbar ökning av värdestigningen!

Pengarna ligger i trädens tillväxt och kvaliteten på de träd som de kan leverera i slutet. När vi pratar med Mukau (Melia Volkensii) & Gian Lira (Melia Azedarack), är de träd som Better Globe arbetar med, det är de träd som växer naturligt i de områden där vi planterar träden.

Dessa träd har en bra biologisk tillväxt och ger högkvalitativt virke.

Träden börjar som små groddar och utvecklas under de närmaste 20 åren till stora, vackra tropiska träd med ett stort värde.

Så när folk säger att pengarna inte växer på träd, så är det en sanning med modifikation.

Gör en besparing som är flexibel, skalbar och med en attraktiv återbetalnings plan


Det är inget nytt att det finns mycket pengar i tropisk skog, vad som är nytt är att det nu för vanliga svenskar som du kan få tillgång till denna attraktiva form av investering.

Det har varit möjligt i många år att investera i tropisk skog, gemensamt för alla de goda projekt jag har stött på är att du som investerare måste kunna sätta 750 000 kr eller mer.

Men med Better Globes innovativa affärsmodell är tropisk skog nu ett investeringsområde som är tillgängligt för alla.

Better Globe är byggt runt det som kallas "Crowd funding", vilket helt enkelt innebär att du kan köpa en liten del av den totala skogsmassan för så lite som 17 euro (cirka 170 kr).

Du kan välja att köpa en gång eller kontinuerligt varje månad och det finns inget krav på att du köper för en viss summa varje år. Faktum är att du kan ändra dina besparingar när du vill.
Grøn, transparent og forudsigelig.

Så du har möjlighet att göra ett sparande som kan ändras kontinuerligt om omständigheterna uppstår i ditt liv. Du kan ta paus till exempel för en period och du kan helt enkelt nedgradera inköp av träd och sedan sätta köpet upp igen etc ..

Läs mer här!

Världsmarknaden upplever en ökad och ökande efterfrågan på tropiskt virke

Skogarna under de senaste 100 åren har skapat en nästan omättlig efterfrågan på tropiskt virke.

Idag har detta skapat ett stort gap mellan utbudet av hållbara tropiskt timmer och efterfrågan. Det har helt enkelt blivit svårt idag att få tag i så mycket timmer som behövs och det driver upp priserna hela tiden.

Faktum är att klyftan mellan det som erbjuds och efterfrågan på hållbart tropiskt timmer är så stort att det förmodligen inte kommer att ligga kvar i mina barn eller barnbarns livstid så att klyftan minskas om det någonsin blir det.

I själva verket läste jag inte för så länge sedan en rapport från en grupp forskare att de uppskattade att mer än 1,5 biljoner träd skulle planteras (dvs 1.500.000.000 träd!) För att återställa vad vi människor har förstört.

En annan utveckling i vårt samhälle som kommer att driva efterfrågan på tropisk skog ännu mer är att det finns en ökande efterfrågan på hållbar konstruktion och under de närmaste åren kommer det att lägga ännu större press på skogarna.
Fældning af regnskovene

På animationen visar det också tydligt hur omfattande skogshuggning i de tropiska områdena har varit. Särskilt Sydamerika och Afrika har drabbats hårt och i själva verket huggs 28 träd ner i Afrika varje gång ett träd planteras.

Läs mer här!

Besparingar med en attraktiv åter betalningsplan

Sedan Better Globe startade 2006 har Better Globe inte ändrat sin betalningsplan. Till följd av detta har kunderna erbjudits samma avtal och företaget har i över 13 år nu levererat varenda krona vid den överenskomna utbetalnings tiden.

Om du tittar på vad du som kund får tillbaka av att köpa träd, betalas du som framgår av figuren nedan.

Hur man får betalt i Better GlobeSådan betales du i Better Globe Beräkna det belopp som passar din ekonomi

Så kan du göra besparingar som har en fast betalningsplan, vilket ger dig helt nya möjligheter att planera dina besparingar, pension, spara till barnen etc.
Attraktiv och förutsägbar betalningsplan

Historiskt sett om man tittar på aktiemarknaden har aktierna under en 20-årsperiod en genomsnittlig avkastning på ca. 8% per år.

Tittar du på Better Globes betalningsplan omvandlas en genomsnittlig ackumulerad årlig ränta under 20-årsperioden motsvarar detta 12,34%.

Genom att placera dina pengar i tropisk skog får du en räntesats eller riskpremie på 5,34% samtidigt som du får en förutsägbarhet.

Men kom ihåg att trots att företaget har levt upp till sina löftet i mer än 13 år, är det ingen garanti för framtiden.


Läs mer här!

Låg kapitalkrav , där alla kan vara med!Så du kan spara i lugn och ro med dina besparingar i din egen takt och som passar dig, ändra när du vill och så ofta du vill, och det bästa är allt detta utan att ditt konto äter upp i dina avgifter eller administration avgifter.


Läs mer här!
Gröna och miljövänliga besparingar

Spara utan politiskt inflytande som det är i fallet med traditionella pensioner och sparande!


En av de saker jag är mycket nöjd över i denna sparform är att jag kan använda den som ett alternativ till de traditionella pensionssystemen och samtidigt se till att det politiska systemet inte kan diktera när jag kan gå i pension.

Sverige har utmärkt sig av det faktumet att vi idag har världens högsta pensionsålder, vilket säkert innebär att många svenskar riskerar att dö innan de har tillgång till sina pensionsmedel.

Jag accepterar helt enkelt inte att jag måste vara 71 eller kanske 73 år innan jag kan få mina pensions pengarna för att ge mig livskvalitet i min ålderdom. Därför sparar jag min pension i tropisk skog.
Läs mer här!
Vår pensionsålder ökar och stiger!

Behöver du mer kunskap?


Jag hoppas att den här sidan har kunnat ge dig mer kunskap om Better Globe och ett förtydligande av eventuella frågor.

Skulle du fortfarande ha kvar några olösta frågor eller funderingar, ring eller skriv till mig!

Som jag tidigare nämnt är Better Globe mitt absoluta favoritprojekt och jag är så tacksam och glad över den positiva utvecklingen Better Globe genomgår. Därför kommer Better Globe att fortsätta att vara en viktig del av min familjs besparingar och jag är stolt över att representera detta fantastiska företag.

Jag är redo att hjälpa dig!

Därför kommer Better Globe att fortsätta att vara en viktig del av min familjs besparingar och jag är stolt över att representera detta fantastiska företag.
Därför kommer Better Globe att fortsätta att vara en viktig del av min familjs besparingar och jag är stolt över att representera detta fantastiska företag.

Jag vill gärna kontaktas!

Fyll i formuläret om du vill bli kontaktad för mer information eller vill delta på en av våra informationskvällar, så kommer vi att kontakta dig.

2+2


Vad ska jag förvänta mig om jag fyller i och skickar in formuläret?


✔ Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar och ta reda på vad vi kan göra för dig!
✔ Vi accepterar alltid ett nej tack.
✔ Vi håller din information 100% konfidentiell och skickar aldrig vidare information.